Mensen

Het fotograferen van mensen is al zo oud als de fotografie zelf. Van geen enkel onderwerp worden er zoveel foto's gemaakt als van de mens.

 

Ikzelf probeer altijd de mens af te beelden zoals ik hem/haar zie. Dat kan in de studio zowel als op straat. Dat er hierdoor soms in zekere zin compromitterende beelden ontstaan, tja, dat is niet mijn fout...

 

Een regel welke ik echter steeds naleef is het feit dat ik nooit zal "photoshoppen" om iemand er voordeliger te laten uitzien op de foto dan in werkelijkheid! (Tenzij ze er uitdrukkelijk zelf om vragen...)

Terug naar de portfoliopagina