Productfotografie

 Alle werken op deze website © Jan Alex Leys tenzij anders vermeld

Geruime tijd geleden volgde ik een workshop "Kleurbeheer" bij Marc Cielen (http://www.menccolor.be/). Zijn zin voor perfectie en vooral zijn kennis van de materie spraken me erg aan. Omdat ik er niet direct het nut van inzag om alles tot in de puntjes gaan toe te passen heeft het even geduurd eer ik deze ervaring met jullie wil delen.

Onlangs werd me gevraagd om een time- lapse van 3 dagen te maken en aangezien geen enkele afstandsbediening het drie dagen kan volhouden met één lading batterijen zocht en vond ik een programma om alles van op de laptop te sturen; "DSLR Assistant" van  DSLRassistant.com. Het programma kan (op Mac) overweg met vrijwel alle Canon EOS- camera's, hoe het zit met Nikon en/of Windows, dat moet ik nog uitzoeken.

Naast Time Lapse kan je met DSLR Assitant ook aan "Exposure Bracketing" en "Focus Bracketing" doen. Het is deze laatste "Focus Bracketing" soms ook "Focus tracking" genoemd die me aanzette tot dit artikel.

 

Bij focus tracking ga je verschillende opnames maken met telkens een verschuivend scherpstelpunt. Achteraf kan je (in Photoshop) de verschillende opnames uitlijnen en samenvoegen tot één beeld met een "gestoken" scherpte van voor naar achter.

Voor net geen 25 euro kocht ik me zo'n "Cube softbox" van 80X80X80cm.

Voor nog eens enkele tientallen euro's kwamen er drie led- lampen bij met bijhorende batterijen.

 

Aangezien ik twee kleine zogenaamde "Gorilla-" statiefjes heb was ik voor alles bij mekaar voor nog geen 150 euro aan het werk als een echte "productfotograaf"...

Met het grijskaartgedeelte van de Spyderchecker meet je het licht via de spotmeting van je camera.

Heb je een losse lichtmeter kan je die ook gebruiken om het opvallende licht te meten voor je onderwerp.

Om het belang aan te tonen van een correcte lichtmeting even deze twee voorbeelden op het scherm van het programma DSLR Assistant.

Links zie je een opname met integraalmeting zoals we meestal gebruiken. De achtergrond (wit doek) is grijs, bijna zoals een grijskaart.

 

 Rechts is er belicht na spotmeting op de grijskaart, dit geeft een verschil van zo maar even twee stops!

Met de foto van de Colorchecker Passport welke op voorgaande foto's te zien is, gaan we een cameraprofiel aanmaken.

We importeren de foto in Lightroom en snijden deze bij tot we binnen de markeerhoekjes zitten op de vier hoeken van de kleurenkaart.

Eens dit gedaan is moeten we nog de correcte witbalans instellen. We nemen hiervoor het pipetje bij de instelling "Witbalans" in het menu "Ontwikkelen" en klikken in het tweede vakje rechts bovenaan.

In de voorbeelden hierna kan je duidelijk het verschil in de kleuren zien, rechts juiste witbalans, links zoals automatisch bepaald door je camera. (Meestal Adobe Standaard)

Als het goed zit zal je bij de aanschaf van de Colorchecker Passport reeds de software hebben geïnstalleerd op je computer en kan je, na rechtsklikken op je foto deze exporteren rechtstreeks naar de software van X-rite. In het menu wat volgt geef je een naam voor het profiel (hier "Productfoto") en na het heropstarten van Lightroom zal je merken dat er in het menu met de cameraprofielen in de ontwikkelmodule er ééntje is bij gekomen.

Om u een idee te geven van de opstelling, op de foto hierna kan je de "Cube softbox" opgesteld zien met de camera door de voorkant en aangesloten op de laptop met DSLR Assistant open op het scherm.

De foto werd gemaakt met enkel het licht van de led- spots om zo geen invloed te hebben op de kleurtemperatuur van het licht.

Om een vergelijking te kunnen maken met een "gewone" opname en opname met juist cameraprofiel en met "Focustracking" maakte ik eerst een opname met integraalmeting en automatische witbalans op ISO 100 f16 met 0,5 sec belichting, deze zie je hierna (links). Moest je de foto uitvergroten zal je merken dat enkel het voorste van de lens scherp is, noch de tekst "Electro" noch het achterste riemoogje links in beeld zijn scherp.

 

De volgende foto (rechts) is het resultaat van een "Focustracking" met 18 opnames, met telkens een klein stapje verschil in de scherpstelling. Hierbij zit de belichting wel juist, de scherpte loopt van voor de lens tot achter de camera.

Laat ons nu echter (eindelijk) overgaan tot de opnames.

 

Het zou te gek zijn om de 18 opnames hier te gaan plaatsen, dit vraagt te veel plaats en het draagt niets bij tot vlot lezen van dit artikel. Daarom beperken we ons tot de eerste en de laatste opname van de reeks. Door het gebruik van F2,8 zal je merken dat de scherptediepte echt heel gering is, dit verklaart ook de 18 stappen die nodig zijn om alles scherp in beeld te krijgen.

Hoe kom ik nu aan die 18 stappen? Heel eenvoudig, in het programma DSLR Assistant verplaats je de scherpstelling tot net voor het dichtste punt bij de lens, in dit geval de rand van de lens van de Yashica. Dan tel je de stapjes welke het programma nodig heeft om de scherpstelling net achter het verste punt te krijgen, hier het riemoogje links op de foto.

het aantal stapjes wat je nodig had geeft het aantal foto's welk er nodig is om alles scherp te krijgen.

Ik ga hier niet verder ingaan op het werken in Lightroom of je het volgende rechtstreeks in Photoshop doet maar ik prefereer Lightroom, van daar de volgende werkwijze;

Je selecteert de eerste foto van de reeks en in de ontwikkelmodule selecteer onder de tab "Camerakalibratie- Profiel" je het zojuist gemaakte cameraprofiel. Eventueel kan je hier je beeld nog wat bijsnijden om je onderwerp mooi te kadreren in je beeld.

 

Houd nu de shift- toets ingedrukt en selecteer de laatste foto uit de reeks. Na een klik op "Synchroniseren" selecteer je "Alles" en al de geselecteerde foto's worden bijgewerkt met de instellingen van de eerst geselecteerde foto.

Na een klik van de rechter muistoets selecteer je "Bewerken in" dan "Openen als lagen in Photoshop".

Hierna (even geduld aub!) krijg je in Photoshop het volgende lagenpalet op je scherm. Je zal merken dat ik ook alle lagen al geselecteerd heb.

 

Je kan natuurlijk ook de beelden rechtstreeks laden in Photoshop, je moet dan wel de bewerking (cameraprofiel, bijsnijden) ook nog doen!

 

Het meeste werk voor ons zelf is nu voorbij, de volgende handelingen zijn werk voor Photoshop!

Wat nu volgt is het makkelijkste van gans het proces want Photoshop gaat inderdaad het werk voor ons doen...

In het menu bewerken gaan we voor "Lagen automatisch uitlijnen" (vergeet niet dat alle lagen moeten geselecteerd zijn!)

In het volgende menu kiezen we voor "Automatisch" en we laten de rest onaangeroerd want Photoshop doet dit veel beter dan wij zelf!

Aangezien alle lagen nog geselecteerd zijn kunnen we meteen de volgende stap nemen.

In het menu "Bewerken" kiezen we voor "Lagen automatisch overvloeien"

In het volgende menu laten we Photoshop de afbeeldingen stapelen.

Als we "Naadloze tinten en kleuren" en "Vullen met behoud van de inhoud..." aanvinken krijgen we mooie overgangen tussen de verschillende lagen.

Na dat Photoshop zijn werk heeft gedaan, afhankelijk van het aantal lagen, de rekenkracht van uw systeem en de grootte van de bestanden kan dit wel even duren, krijg je het volgende beeld in je lagenpalet.

 

Je zal merken dat het programma bij elke laag een laagmasker heeft toegevoegd. Elk laagmasker is de selectie van het scherpe deel van je foto. Daardoor kan je ook zien dat in het eerste beeld van de reeks niets is geselecteerd omdat er niets scherp was.

 

Helemaal bovenaan is er een nieuwe laag gekomen met alle scherpe delen van de onderliggende lagen samengevoegd.

 

Voor ons doel is enkel deze laag van belang, alle onderliggende lagen kunnen we verwijderen.

 

Zo komen we tot een scherpe foto van voor naar achter van mijn eerste reflexcamera, mijn FX-1 tweedehands gekocht bij Grobet in Antwerpen voor 7.000 Bef. camera, 50mm f2,8 en 135mm f2,8. Hij heeft me nog een tiental jaren trouw gediend en vele meters film goed belicht.

 

Mijn goede vriend Guy Franck bezorgde me het toestel terug van bij de volgende eigenaar bij gelegenheid van mijn 50e verjaardag, spijtig genoeg had mijn trouwe metgezel van destijds ondertussen de geest gegeven...