Auteursrechten

Home

Je kunt niet zomaar foto’s van het internet afhalen. Op alle foto’s rust namelijk auteursrecht. Als iemand een foto op zijn, of haar eigen website zet kan men dus problemen krijgen. Wel zijn er manieren om de rechthebbende te vinden, zodat je toestemming kunt vragen. Een handige tool hiervoor is TinEye. Hiermee kan je zoeken op welke websites een foto is gepubliceerd. Zo vind je in veel gevallen dan ook de rechthebbende.

Enkele handige links omtrent de wetgeving over auteursrechten...

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/Auteursrechten_op_Internet/#.VTC12q3tlBc

 

Wat wordt er beschermd door de wetgeving op het auteursrecht?

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/wat_beschermd/#.VTC2A63tlBc

 

een zeer informatieve site met verschillende voorbeelden van gerechtelijke uitspraken (Advocatenkantoor Elfri De Neve)

http://www.elfri.be/auteursrecht-van-de-fotograaf

Wat zegt de Belgische wetgeving over het auteursrecht, en meer bepaald over auteursrecht op foto's?

 

Het auteursrecht is het recht van de maker van kunst, entertainment en informatie op bescherming van zijn of haar product. Ook op een foto rust automatisch auteursrecht. Op iedere foto. Dat wil concreet zeggen dat geen enkele foto zonder toestemming van de fotograaf mag worden gebruikt. Alleen jij, als ‘producent’ van dat product, mag beslissen of jouw product openbaar mag worden gemaakt, of het mag worden verveelvoudigd en of het mag worden veranderd. Dat zijn jouw exclusieve rechten.

 

Dankzij het auteursrecht worden fotografen in staat gesteld om hun creaties commercieel te exploiteren en wordt voorkomen dat anderen zonder toestemming aan hun eigendom komen.

 

In de praktijk betekent dit vaak dat er aan het gebruik van een foto financiële voorwaarden worden verbonden. Als fotograaf verkoop je bijvoorbeeld een licentie op het gebruik ervan, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over het medium waarin de foto mag worden gebruikt, over de tijdsduur en over de plaats waar de foto wordt gebruikt.

Ongeacht de afspraken die je maakt over het gebruik van de foto, als fotograaf behoud je te allen tijde het persoonlijkheidsrecht op je werk.

 

Dit betekent onder meer dat je bezwaar kunt maken als je meent dat jouw werk wordt verminkt of aangetast, als het een andere naam wordt gegeven of als er de naam van iemand anders bij wordt gezet.

Portfolio

Nieuw werk

How did you do it?

Vraagje?

Gratis!

Ook leuk

 Alle werken op deze website © Jan Alex Leys tenzij anders vermeld